Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

0
4889

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV:

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

Thiết bị đường dây trung thế 75KVA22/0,4KV:

STTTên vật tưĐơn vị Số Lượng 
1Dây AC50/8kg                31  
2Xà rẽ nhánhBộ                  1  
16Sứ đứng 24kV+tyQuả                  6  
19Ghíp nhôm 3 bu longBộ                12  
IIPhần đường dây 0,4kkV  
1Cáp vặn xoắn ABC4X50m 
2Kẹp siếtBộ 
3kẹp treoBộ 
4Móc treoCái 
5Đai thép cột đơnCái 
6Đai thép cột képCái 
7Khóa đaiCái 
8Đầu cốt đồng50Cái 
9Ghíp GN2Bộ 
10Tiếp địa lặp lại -RLLBộ 
IIIPhần Trạm biến áp  
1Xà đón dây đầu trạmBộ                  1  
2Giá đỡ cầu daoBộ                  1  
3Bộ truyền động  cầu daoBộ                  1  
4Xà trung gian trênBộ                  1  
5Giá đỡ SIBộ                  1  
6Giá đỡ máy BABộ                  1  
7Giá đỡ tủBộ                  1  
8Giá đỡ cápBộ                  1  
9GhếBộ                  1  
10 Thang sắtBộ                  1  
11Tấm bắt CSV mặt máyBộ                  1  
12Cần truyền động dọcm                  5  
13Cần truyền động ngangm                  3  
14Tiếp địa trạmBộ                  1  
15Cầu dao chém ngang 24kVBộ                  1  
16Đầu cốt thẻ bài đồng nhômCái                  6  
17Đầu cốt đồng 70Cái                36  
18Ghíp 3 bu lôngCái                24  
19Chống sét van 22kVBộ                  1  
20Dây đồng mềm M50m                15  
21Cầu chì tự rơi 22kVBộ                  1  
22Sứ đứng  24kV+tyQủa                15  
23Máy biến áp 75KVA-220,4kVMáy                  1  
24Tủ 150A-400V(3 lộ ra) dòng cắt caoTủ                  1  
25Cáp lực 3X50+1X35m                  8  
26Đầu cốt đồng 50Cái                  6  
27Đầu cốt đồng 35Cái                  2  
28Đồng phi 8kg                  5  
29Biển báo an toàn phản quangCái                  2  
30Biển báo Tên trạm phản quangCái                  1  
31Cột BTLT12BCột                  2  
32Móng cột MT-4Cái                  2  
33Thí nghiệmTrạm                  1  
34Chi phí nghiệm thu đóng điệnTrạm                  1  
35Vận chuyểnTrạm                  1  

Thiết bị đường dây trung thế 100KVA22/0,4KV::

STTTên vật tưĐơn vị Số Lượng 
1Dây AC50/8kg             380  
2Xà rẽ nhánhBộ                  1  
3Xà đỡ thẳng(XĐT)Bộ                  4  
4Xà bắt sứ chuỗi cột đôi(XR)Bộ                  5  
5Xà bắt sứ đứng cột đôi(XCĐ)Bộ                  5  
6Cột BTLT 12BCột                16  
7Móng cột M1Móng                  4  
8Móng cột M2Móng                  6  
9Tiếp địa RC2Bộ                10  
10Sứ đứng 35KV+tyQuả                60  
11Chuỗi néo 35kV+phụ kiệnChuỗi                15  
13Ghíp nhôm 3 bu longBộ                12  
IIPhần đường dây 0,4kkV  
1Cáp vặn xoắn ABC4X50m 
2Kẹp siếtBộ 
3kẹp treoBộ 
4Móc treoCái 
5Đai thép cột đơnCái 
6Đai thép cột képCái 
7Khóa đaiCái 
8Đầu cốt đồng50Cái 
9Ghíp GN2Bộ 
10Tiếp địa lặp lại -RLLBộ 
IIIPhần Trạm biến áp  
1Xà đón dây đầu trạmBộ                  2  
2Giá đỡ cầu daoBộ                  1  
3Bộ truyền động  cầu daoBộ                  1  
4Xà trung gian trênBộ                  1  
5Giá đỡ SIBộ                  1  
6Giá đỡ máy BABộ                  1  
7Giá đỡ tủBộ                  1  
8Giá đỡ cápBộ                  1  
9GhếBộ                  1  
10 Thang sắtBộ                  1  
11Tấm bắt CSV mặt máyBộ                  1  
12Cần truyền động dọcm                  5  
13Cần truyền động ngangm                  3  
14Tiếp địa trạmBộ                  1  
15Cầu dao chém ngang 35KVBộ                  1  
16Đầu cốt thẻ bài đồng nhômCái                  6  
17Đầu cốt đồng 70Cái                36  
18Ghíp 3 bu lôngCái                24  
19Chống sét van 35kVBộ                  1  
20Dây đồng mềm M50m                15  
21Cầu chì tự rơi 35kVBộ                  1  
22Sứ đứng  35KV+tyQủa                15  
23Máy biến áp 100KVA-35/0,4kVMáy                  1  
24Tủ 200A-400V(3 lộ ra) dòng cắt caoTủ                  1  
25Cáp lực 3X70+1X50m                  8  
26Đầu cốt đồng 70Cái                  6  
27Đầu cốt đồng 50Cái                  2  
28Đồng phi 8kg                  5  
29Biển báo an toàn phản quangCái                  2  
30Biển báo Tên trạm phản quangCái                  1  
31Cột BTLT12BCột                  2  
32Móng cột MT-4Cái                  2  
33Thí nghiệmTrạm                  1  
34Chi phí nghiệm thu đóng điệnTrạm                  1  
35Vận chuyểnTrạm                  1  

Thiết bị đường dây trung thế 160KVA22/0,4KV::

STTTên vật tưĐơn vị Số Lượng 
1Dây AC50/8kg                31  
2Xà rẽ nhánhBộ                  1  
16Sứ đứng 24kV+tyQuả                  6  
19Ghíp nhôm 3 bu longBộ                12  
IIPhần đường dây 0,4kkV  
1Cáp vặn xoắn ABC4X50m 
2Kẹp siếtBộ 
3kẹp treoBộ 
4Móc treoCái 
5Đai thép cột đơnCái 
6Đai thép cột képCái 
7Khóa đaiCái 
8Đầu cốt đồng50Cái 
9Ghíp GN2Bộ 
10Tiếp địa lặp lại -RLLBộ 
IIIPhần Trạm biến áp  
1Xà đón dây đầu trạmBộ                  2  
2Giá đỡ cầu daoBộ                  1  
3Bộ truyền động  cầu daoBộ                  1  
4Xà trung gian trênBộ                  1  
5Giá đỡ SIBộ                  1  
6Giá đỡ máy BABộ                  1  
7Giá đỡ tủBộ                  1  
8Giá đỡ cápBộ                  1  
9GhếBộ                  1  
10 Thang sắtBộ                  1  
11Tấm bắt CSV mặt máyBộ                  1  
12Cần truyền động dọcm                  5  
13Cần truyền động ngangm                  3  
14Tiếp địa trạmBộ                  1  
15Cầu dao chém ngang 24kVBộ                  1  
16Đầu cốt thẻ bài đồng nhômCái                  6  
17Đầu cốt đồng 70Cái                36  
18Ghíp 3 bu lôngCái                24  
19Chống sét van 22kVBộ                  1  
20Dây đồng mềm M50m                15  
21Cầu chì tự rơi 22kVBộ                  1  
22Sứ đứng  24kV+tyQủa                15  
23Máy biến áp 160KVA-220,4kVMáy                  1  
24Tủ 320A-400V(3 lộ ra) dòng cắt caoTủ                  1  
25Cáp lực 3X150+1X95m                  8  
26Đầu cốt đồng 50Cái                  6  
27Đầu cốt đồng 35Cái                  2  
28Đồng phi 8kg                  5  
29Biển báo an toàn phản quangCái                  2  
30Biển báo Tên trạm phản quangCái                  1  
31Cột BTLT12BCột                  2  
32Móng cột MT-4Cái                  2  
33Thí nghiệmTrạm                  1  
34Chi phí nghiệm thu đóng điệnTrạm                  1  

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here